“Күйөөң сулуу болбой калат”. Назира Айтбековадан кыздарга 40 кеңеш

“Кызга 40 үйдөн тыюу” деген кыргыз элинин макалы бар эмеспи. Анын сыңары телеалпаруучу жана актриса Назира Айтбекова фейсбуктагы жеке баракчасына “Чоң энемдин “болбойттору” же “жаман болоттору” деп көпчүлүк кыргы кыздарынын кулагына тааныш 40 тыюу жазып чыкты. Эмесе сиз дагы Назира айымдын “кулагынын кужурун алган”, тарбиялык мааниси чоң сөздөрдү окуп чыгып, комментарийге сиз дагы чоң энеңизден уккан сөздөрдү жазыңыз.

1. “Бутуңду тартпа, жаман болот!”
2. “Тамак ичкен соң, дароо жатпа!”

3. “Керилбе, жаман болот!”
4. “Тырмакты кечинде алба, жаман болот!”
5. “Күүгүмдө уктаба!”
6. “Күлдү тебелебе!”
7. “Кыз киши тамакты колунун чуңкурчагына гана теңеп ичиш керек!”
8. “Ары карап ыйлаба!”
9. “Чоңдорго аркаңды салба!”
10. “Малдаш токунуп отурба!”
11. “Кечинде түш айтпа. Жаман түштү жоорутпа. Сууга агыз!”
12. ”Эстегенде колуң менен оозуңду жаап алып эсте!”
13. “Эркекти аттаба, теппе, кийимин тебелебе, баш кийимин бийик кой!”
14. “Баш кийимди тебелебе, бирөөгө бербе!”
15. “Акырын, аз сүйлө, сыпайы күл, зымырайып жүр!”
16. “Чачыңды жазба!”
17. “Бөйрөк таянба!”
18. “Таяк таянба!”
19. “Чөмүчтөн ичпе! Күйөөңдүн мурду чөмүчтөй болуп калат…”
20. “Тузду төкпө. Кошунага туз бербе!”
21. “Жакындарга ит бербе! Итче ырылдашып каласың…”
22. “Сөөктү таза мүлжү! Күйөөң сулуу болбой калат…”
23. “Тамакты эки колуң менен кармап же!”
24. “Эшикти теппе!”
25. “Кыбыланы теппе!”
26. “Шыпыргыны тик койбо!”
27. “Жер таянба!”
28. “Үшкүрбө. Этегиңди уй жегир!”
29. “Кол жууганда колуңдун суусун силкпе!”
30. “Босогону тебелебе!”
31. “Эшикти кулачтаба!”
32. “Күкүмдү тебелебе!”
33. “Бешикти бош терметпе!”
34 . “Сөөмөй менен көргөзбө!”
35. “Идишти жууп жат! Шайтан – шабырлар аралап кетет…”
36. “Акты кечинде бербе!”
37. “Кечинде жылаң баш чыкпа!”
38. “Тамакты шоркуратпай ич! Оозуңду жаап чайна!”
39. “Жаак таянба!”
40. “Жипти моюнга салып ойнобо! Анты болот…”

Бизде көп көрүлгөн видеолор

Инфографика